35.000+ passagerer hjulpet
Flyforsinkelse

Flyforsinkelse? Tjek om du har ret til flykompensation

Med årene er det blevet mere og mere populært at flyve, da tilgængeligheden og prisen for flybilletter er blevet større. Dette tillader flyrejsende at opleve mange nye og spændende rejsedestinationer. Den øgede flytrafik og de mange flypassagerer betyder dog også, at dine chancer for forsinkede eller aflyste fly er stigende. Dette er til stor gene for flyrejsende, da vi ofte har vi en ret stram tidsplan og mange gøremål på vores rejse. Derfor det kan have stor betydning for en rejse, hvis man oplever er forsinket fly, aflyst fly eller overbooket. I værste fald betyder det, at hele rejsen mister sit formål, hvis man nu er forsinket til begivenheder som f.eks. koncerter, forretningsmøde eller rejseaktiviteter. 
Flyforsinkelse? Tjek om du har ret til flykompensation

Hvad gør du, hvis dit fly er forsinket? 

 Flyforsinkelser er desværre noget, der hyppigt opstår. Der kan være flere årsager til flyforsinkelser. Det kan være alt lige fra dårligt vejr, der påvirker lufttrafikken til sygdom hos flybesætningen, eller hvis der er tekniske problemer med flyet, som du skal flyve med. Det vigtigste er dog at være opmærksom på, at du har ret til kompensation, hvis dit fly forsinker din flyrejse. 
 
Det er desværre ikke de fleste, der er opmærksomme på, at de har ret til en kompensation, hvis deres fly er forsinket ved afgang, eller hvis du ender med, at din ankomst til din endelige rejsedestination er senere end forventet. Uanset hvor frustrerende det kan være, er det en fordel at sætte dig ind i dine rettigheder eller kontakte en fagperson, så du kan få oplyst dine rettigheder. For at kunne have de bedste forudsætninger for at få din kompensation, er det vigtigt, at du husker at gemme din flybillet eller dit boardingkort fra din flyrejse, da det er din dokumentation, som du skal kunne fremvise for at kunne opnå kompensation fra flyselskabet. 

Herudover er det vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer fra mad og drikkevarer, du har købt, mens du venter på dit forsinkede fly. Hvis dit fly har været så forsinket, at du har skulle bruge en overnatning, er det vigtigt, at du også gemmer kvitteringen fra din indkvartering på et hotel. Disse udgifter kan du forvente at kunne få dækket, hvis dit fly har været tilstrækkeligt forsinket. 

Frustrationen ved forsinkede eller aflyste fly

Der kan derfor ikke være nogen tvivl om, at det kan være ret frustrerende at stå i den situation, hvor dit fly er forsinket. Det forholder sig dog alligevel sådan, at du som plaster på såret kan have ret til en økonomisk kompensation, hvis det viser sig, at dit fly er tilstrækkeligt forsinket eller helt aflyst. Da det transporterende flyselskab skal betale dig din retmæssige kompensation, da det naturligvis kan have en økonomisk betydning for din rejse, når du ankommer med mange timers forsinkelse til dit endelige rejsemål. 

Årsagen til flyforsinkelsen er væsentlig:

Flykompensationen afhænger dog af en række faktorer. Det afhænger blandt andet af, hvor længe dit fly er forsinket samt hvad distancen er for din totale flyrejse. Årsagen til flyforsinkelsen er nemlig også vigtig, da det transporterende flyselskab vil afviste din berettigelse til kompensation, hvis det var ekstraordinære omstændigheder som var årsagen til forsinkelsen. Eksempler på ekstraordinære eller usædvanlige omstændigheder kan være dårligt vejr, birdstrike en uvarslet strejke, politisk uro eller flyselskabet går konkurs. Alle flyselskaber vil dog forsøge at undgå at betale dig økonomisk kompensation, og vil derfor ofte lyve med at flyforsinkelsen var ude af flyselskabets kontrol og maskere tekniske problemer/ tekniske fejl som usædvanlige omstændigheder. Sandfærdigheden hos flyselskaberne afhænger meget af det pågældende flyselskab, men ca. 60-70% af afvisningerne til kompensation er ikke retvisende. Derfor bør du ikke altid tro på undskyldninger om usædvanlige hændelser. 

Hvodan defineres en flyforsinkelse?

Forsinkelsen bestemmes ikke kun ud fra den enkelte planlagte afgang, men strækker over hele rejsen. Du bestemmer derfor en flyforsinkelse ud fra hvor længe du faktisk ankom senere til dit endelige bestemmelsessted. Her vil du som tommelfingerregel have ret til en kompensation, hvis du ender med at komme 3 timer senere end planlagt til din endelige rejsedestination. Det er derfor ikke afrejsetidspunktet for den planlagte afrejse, som du skal udregne forsinkelsen ud fra, men nærmere forsinkelsen til det endelige bestemmelsessted. 

Hvilke lande kan man få kompensation for ved flyforsinkelse? Rejser inden for EU og uden for EU:

Grunden til at du kan få kompensation når dit fly er forsinket er en europæisk lovgivning. Du kan læse hele forordningen ved at søge efter EU-forordning (EC 261/2004).
 
Denne Forordnings rettigheder er gældende i 24 EU-lande. Disse rettigheder er dog kun gældende, hvis du enten rejser rundt inden for EU, eller hvis du har udrejse fra et EU-land til et andet land uden for EU. 

Det gælder naturligvis også den modsatte vej, hvis du kommer fra et land uden for EU og skal flyve ind i et EU-land. Her kræver det dog, at du flyver med et EU-flyselskab. Du kan også forvente at have samme rettigheder til kompensation, hvis flyselskabet er registreret eller har hovedkvarter i EU, Norge, Island og Schweiz. 

Hvor meget er du berettiget til?

Der er overordnet set tre forskellige scenarier, hvor flyselskabet skal yde kompensation. Disse scenarier dikterer, hvordan kompensationen beregnes ift. faste kompensationssatser, når det kommer til kompensation og forplejning ved flyforsinkelser.
 
* Hvis aflysningen sker mindre end 7 dage før planlagte afgang. * Hvis aflysningen sker mellem 7-14 dage før planlagte afgang.

Rejser under 1.500 km

Den første gælder for dig, som har en flyrejse på under 1.500 km. Hvis du skal være berettiget til kompensation, så skal din flyrejse være mere end 3 timer forsinket. Er din flyrejse mindre end 1.500 km med en forsinkelse på mere end 3 timer, så vil du kunne få 250 Euro i kompensation. Flyselskabet skal ikke betale yderligere kompensation, hvis du er 4 timer eller mere forsinket. Her vil berettigelsen fortsat være 250 Euro, som svarer til 1860 DKK.
 
Rejser mellem 1.500 og 3.500 km

Skal du flyve mellem 1.500 og 3.500, så kan du være berettiget til højere kompensation på 400 Euro. Dette svarer til 3000 DKK i kompensation. Dine rettigheder som flypassager er også her, at flyselskabet skal udbetale kompensation for alle flyvninger mellem 1.500 og 3.500 som er mere end 3 timer. Hvis du er forsinket mere end 3 timer, så er din berettigelse fortsat 400 Euro / 3.000 DKK. Der differentieres ikke mellem forsinkelser på 4 timer f.eks. Beløbet den den samme. For at sætte afstanden i perspektiv, så svarer dette til en rejse fra Danmark til Spanien eller nogle af de kanariske øer. 
 
Rejser på mere end 3.500 km

Til dig som flyver længere end 3.500 km, vil du have ret til erstatning på 600 Euro, hvis du bliver mere end 4 timer forsinket med afgang fra den aktuelle flyrute. De 600 Euro svarer til 4.500 DKK. Er du 3 timer forsinket på denne lange rejse, så er du stadig berettiget til kompensation, men så vil flyselskabet reducere din erstatning på 600 Euro med 50%. Altså vil flyselskabet betale erstatning på 300 Euro i stedet. 
 
Hvis du oplever et af de tre ovenstående tilfælde, har du ret til kompensation og forplejning. I alle tilfælde kan (og bør) du forvente, at flyselskabet tilbyder dig forplejning. Hvis ikke du bliver tilbudt forplejning, er det vigtigt, at du gemmer kvitteringerne for køb af mad og drikke. 
 
Hvis du befinder dig i en af de danske lufthavne, kan du forvente at flyselskabet vil dække din forplejning op til 120 kr./person. Dog har vi stor succes med at inddrive det fulde forplejningsudlæg. Ofte er det dyrt at være fanget i en lufthavn, og 120 kr./person er ikke altid nok. Er du så forsinket, at du må overnatte på et hotel for at rejse på en senere afgang, så kan vi også hjælpe med at få denne udgift refunderet. 

Hvornår har du ret til kompensation ved et forsinket fly? 

 Du har som passager forskellige rettigheder, når du oplever at dit fly er forsinket. En flyforsinkelse bliver som udgangspunkt vurderet ud fra, hvornår du reelt set ankommer til din endelige rejsedestination. Her bliver tiden målt fra, når flyet lander på din endelige destination, og du får tilladelse fra kaptajnen eller flybesætningen om, at du gerne må forlade flyet. Du kan forvente en kompensation ved et forsinket fly allerede efter 3 timer. Det vil sige, at hvis du lander 3 timer senere, end hvad der er estimeret, eller din 

Forsinkelse ved mellemlanding 

 Der findes forskellige rettigheder for, hvornår du kan forvente at få kompensation ved et forsinket fly. Vi har blandt andet beskrevet nogle af de aktuelle tilfælde tidligere. Nogle af de områder, hvor man måske ikke overvejer sin ret til kompensation ved forsinkelser ved sin mellemlanding. 
 
Der er sjældent noget så frustrerende, som at misse sit fly, fordi det fly du ankommer med ved en mellemlanding, ankommer senere end estimeret. Her er det en fordel at kende sine rettigheder for kompensation ved en mellemlanding. Her er det nemlig essentielt, om du har booket en flyrute igennem et selskab, et bookingsted eller som separate bookinger. Du kan ud fra det få enten refunderet din flybillet eller få refunderet de afgifter, som der måtte være i din flybillet. Her vil kompensation også være en berettigelse, hvis du ankommer mere end 3 timer for sent til din endelige destination. Det er naturligvis det mest optimale, hvis du har booket din flyrejse ét sted. Her vil du kunne få en kompensation, hvis du bliver forsinket og ikke når din mellemlanding. For at kunne få ret til en kompensation, skal forsinkelsen naturligvis have en betydning for, at du ikke kan nå det næste fly, der er planlagt for din komplette flyrejse. 

Du har naturligvis også ret til at få en økonomisk kompensation, hvis du bliver 3 timer forsinket på din endelige rejsedestination fra din mellemlanding. Kompensationsbeløbet bliver beregnet ud fra forsinkelsen samt afstanden på din komplette rejse. Hvis du har valgt at booke to separate flybilletter med en kort forbindelsestid, så kan du ikke holde flyselskabet ansvarlig for kompensation ved forsinket ankomst til din endelige rejsedestination. Du kan dog godt forvente en økonomisk kompensation for forsinkelsen ved mellemlandingen, hvis det er mere end 3 timer på samme booking. 

Få hjælp til at hente erstatning af Dansk Rejsehjælp: Fordele og procesen

Få professionel hjælp med flyforsinkelser rettigheder Det kan for mange være en uoverskuelig proces at skulle sætte sig ind ens rettigheder, når der skal ansøges om kompensation eller erstatning ved flyforsinkelse. Det er ikke bare formalia eller et telefonopkald, der skal til. Alle sager skal behandles af en sagsbehandler og ender i rigtig mange tilfælde i retten. Der er derfor en klar fordel i at opsøge en professionel fagmand (Dansk Rejsehjælp). Her kan du få professionel hjælp til at opnå den fulde erstatning og kompensation for din flyforsinkelse. Hos Dansk Rejsehjælp tager vi dig i hånden og følger din ansøgning til dørs. Vi beskæftiger os dagligt med at indhente den fulde kompensation og erstatning for passagerer som dig, der har oplevet, at deres fly har været forsinket, aflyst eller at de er blevet afvist ved boarding. 

Du kan derfor forvente, at vi har stor erfaring med mange forskellige sager og situationer, hvor vi har inddrive den retmæssige erstatning til flypassagererne. Vi har direkte kontakt til de fleste flyselskaber, hvorfor vi ofte kan komme tilbage med et hurtigt svar og løsning for, hvad du kan forvente af kompensation og erstatning for den ulejlighed, flyselskabet har kostet dig. For at komme i gang med at ansøge om den rette kompensation og erstatning, har vi brug for dine rejseinformationer. Derudover kan det være en fordel, hvis du sender os disse. Det kan være flybilletter, boarding pass, udgifter du har haft i forbindelse med forplejning, overnatning på hotel, eller andet du har haft af omkostninger forbundet med din ventetid med dit forsinkede fly. Her vil en sagsbehandler kigge på sagen og vende retur til dig med, hvad du kan forvente af kompensation for din flyforsinkelse. Her vurderer vi selvfølgelig den enkelte sag ud fra dit perspektiv, så du får det fulde udbytte af den kompensation og erstatning, som du har ret til at få udbetalt af flyselskabet. 

Når du har gennemlæst vores vurdering af den kompensation, vi kan skaffe dig og giver et “ok” til, at vi gerne må køre sagen, sørger vi for at kontakte flyselskabet og følge op på ansøgningen om din erstatning. Vi vil så snart, vi har modtaget erstatningsbeløbet fra flyselskabet kontakte dig for at overføre pengene, som du har modtaget i kompensation for flyforsinkelsen. Her er det individuelt, hvor lang tid en behandling af en sag vil vare, da den enten skal forbi retten eller en transportmyndighed. Det kan derfor vare alt lige fra uger til flere måneder, hvorfor vi du bør væbne dig med tålmodighed. Det afhænger også af behandlingstiden for det enkelte flyselskab, hvor vi i sjældne sager har oplevet, at det kan tage flere år. Der er dog en ret stor sandsynlighed for, at du kan forvente en erstatning eller kompensation, hvis du har oplevet et af de ovenstående kriterier. 

Har du yderligere spørgsmål, kan du forvente at få hjælp af vores professionelle fagfolk, der har ekspertise og stor erfaring med de rettigheder, der er gældende for passagererne. Her kan du enten skrive til os direkte på mail, live chat eller kontakte os telefonisk.

Forplejning ved flyforsinkelse: 

Flyafgang er mere end 5 timer forsinket, kan du betragte det som en flyaflysning. I sådan en situation kan du beslutte, om du ønsker at afbestille din flyrejse, eller om du ønsker at omlægge din flybillet. Hvis du vælger at afbestille din flyrejse, kan du forvente at få refunderet din flybillet med det samme. Det betyder dog også, at du ikke kan forvente efterfølgende at omlægge din rejse. Selvom du vælger at få din flybillet refunderet, så mister du ikke din kompensation for det forsinkede fly. Det er derfor vigtigt at gemme din flybillet eller dit boardingkort, så du kan fremsende en ansøgning om kompensation for flyforsinkelsen. 

Det kan for mange være en uoverskuelig proces, når man skal kræve kompensation ved en forsinket flyrejse. Der er desværre også en stor procentdel, som går glip af den økonomiske kompensation, man kan opnå ved at kende sine rettigheder og gøre krav på dem. Det er ikke noget, som kan klares telefonisk, hvorfor der skal laves en ansøgning skriftligt til det aktuelle flyselskab. Her er det en fordel at alliere sig med en fagperson (Dansk Rejsehjælp), som dagligt beskæftiger sig med at ansøge om kompensation ved forsinkede flyrejser. 

De "bløde" ikke økonomiske berettigelser ved forsinket fly. Hvornår har du ret til forplejning ved en flyforsinkelse?

Når du har været udsat for en forsinkelse er dine rettigheder ikke udelukkende økonomisk kompensation. Det pågældende flyselskab skal nemlig efterkomme følgende rettigheder for forplejning. Vær dog opmærksom på, at du i visse tilfælde vil komme til at skulle lægge ud for disse udgifter. Du kan senere bede dit flyselskab om at refundere disse udgifter. Du bør derfor gemme kvitteringerne (her menes alle kvitteringer: udskrift fra banken er ikke nok), og være opmærksom på, at når dine penge skal refunderes, vil dit flyselskab have rimelighed og nødvendighed med i overvejelserne.
 
Det er desuden vigtigt at påpege, at alle flyselskaber er forpligtet til at informere dig om dine rettigheder når der opstår forsinkelser på dit fly.

1200.png 139.86 KB