25.000+ passagerer hjulpet
Betingelser
Ved registrering af en sag på Dansk Rejsehjælp accepterer du automatisk følgende betingelser:

1. Om Travel Help ApS (herefter Dansk Rejsehjælp)

1.1 
Dansk Rejsehjælp ejes af virksomheden Travel Help ApS med CVR nummeret 42188034.

1.2
Dansk Rejsehjælp er en tjeneste, som tilbyder privatpersoner samt virksomheder hjælp med at tjekke sit krav på godtgørelse i henhold til EU Forordning EC/261/04. Dansk Rejsehjælp behandler sagen på vegne af forbrugeren overfor for luftfartselskabet. Såfremt sagen bringes for retten overdrages kravet til Dansk Rejsehjælp. 

1.3 
Hjemmesiden danskrejsehjaelp.dk ejes af Travel Help ApS. 

1.4
Travel Help ApS er en autoriseret inkassovirksomhed. Travel Help ApS foretager ikke juridisk rådgivning. 


2. Vilkår og brugerens aftaleindgåelse

2.1 
Det er en betingelse for tilmelding som bruger på Dansk Rejsehjælp, at brugeren har accepteret de betingelser som Dansk Rejsehjælp har skrevet i afsnittet ” Vilkår og Betingelser”. Ved markering af feltet "Jeg accepterer vilkår og betingelser", anses denne markering for at udgøre en aftale mellem brugeren og Dansk Rejsehjælp, hvorefter Dansk Rejsehjælp og brugeren er bundet af de skrevne betingelser som brugeren tidligere har markeret som ”læst og accepteret”. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Aftalen

3.1 
Dansk Rejsehjælp vil efter bedste evne sikre den størst mulige kompensation. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra vores kunder. Ved oprettelse af din sag erklærer du, at de oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende. I tilfælde af, at de informationer, som kunden har angivet ved sagsoprettelse ikke er korrekte, er Dansk Rejsehjælp berettiget til at fakturere vores forbrugte tid på sagen med Dansk Rejsehjælps standard timeløn på 500 DKK inkl. moms. 

3.2 
Dansk Rejsehjælp handler på dine vegne overfor luftfartselskabet og er berettiget til at foretage ethvert retslig skridt for at opnå den højest mulige kompensation. Dansk Rejsehjælp overtager dit krav mod luftfartsselskabet og du er derfor ikke berettiget til sideløbende at rette henvendelse til luftfartsselskabet med henblik på at kræve eller modtage kompensation eller refundering for samme forhold. Kunden må godt tidligere have forsøgt sig på, at kontakte flyselskabet eller fået en afvisning af flyselskabet. Kunden skal dog forstå, at dette tidligere fremsendte eller afviste krav overgår til Dansk Rejsehjælp. For at sikre det bedst mulige resultat i sagen er du efter at have accepteret betingelserne eller underskrevet fuldmagten forpligtet til at underrette Dansk Rejsehjælp, hvis luftfartsselskabet kontakter dig for så vidt, angår den igangværende sag. Dette gælder også, hvis du modtager betaling fra fly- eller rejseselskabet. Her er du ligeledes forpligtet til at underrette Dansk Rejsehjælp med det samme. 

3.3
Du er garant for, at kravet ikke er overgivet til tredjemand, og at ingen retstvist er afventende eller forventet mellem dig og luftfartsselskabet i den påbegyndte sag. En påbegyndt sag hos Dansk Rejsehjælp kan ikke overdrages til andre. Dansk Rejsehjælp er berettiget til at modtage informationer fra luftfartsselskabet og de relevante myndigheder på dine vegne. Dansk Rejsehjælp er berettiget til at afbryde sagen, såfremt du ikke forsyner Dansk Rejsehjælp med tilstrækkelige og præcise oplysninger samt dokumentation. Dansk Rejsehjælp er berettiget til at indgå forlig med luftfartsselskabet på dine vegne. Dansk Rejsehjælp beslutter selv hvilke skridt, der er nødvendige for at opnå den højest mulige kompensation. Der kan ikke stilles krav til Dansk Rejsehjælps måde at forhandle på. Dansk Rejsehjælp er berettiget til at modtage kompensation på dine vegne. Efter Dansk Rejsehjælp har modtaget kompensationen, overføres hurtigst muligt din del af kompensationen til dig. Dansk Rejsehjælp er berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe sagen, såfremt Dansk Rejsehjælp vurderer, at der ikke er grundlag for kompensation. Hvis luftfartselskabet ikke udbetaler kompensation eller fremkommer med et acceptabelt forligstilbud, kan Dansk Rejsehjælp automatisk videresende en klage herom til relevante myndigheder. Dansk Rejsehjælp vurderer egenhændigt om, et af luftfartsselskabet afgivet forligstilbud er acceptabelt. Dansk Rejsehjælp vurderer egenhændigt om sagen skal indbringes for en retlig instans for at sikre kompensationen efter EC Forordning 261/2004. Såfremt Dansk Rejsehjælp finder det nødvendigt, kan sagen indbringes for domstolen uden særlig aftale med kunden. Sagsbehandlingen varetages hovedsagligt af folk med inkassobevillinger og erfaring indenfor inddrivelse tilgodehavender. Dansk Rejsehjælp har desuden faste aftaler med advokater i det omfang Dansk Rejsehjælp mener, at det er nødvendigt for den konkrete sag. Dansk Rejsehjælps kommunikation og krav til luftfartsselskabet er fortroligt og kan ikke kræves udleveret. Aftalen kan til enhver en tid opsiges, såfremt det potentielle salær til Dansk Rejsehjælp betales.

3.4
Der kan ved særlige tilfælde tilbydes en straksoverførsel fra Dansk Rejsehjælp til kunderne, for sager som endnu ikke er vundet. Størrelsen af dette beløb afhænger af den givne sag, og vil altid fremgå i tilbuddet. Dette tilbud fremsendes med henblik på, at give kunderne en mulighed for at få deres penge udbetalt før kravet er vundet. Det fremsendte tilbud kan frit accepteres eller afvises af kunden. Ved accept af et tilbud om en straksoverførelse, så forpligter kunden sig til fortsat at udlevere efterspurgt materiale, som gør færdigbehandling af sagen mulig.

4. Ansvarsfraskrivelse

4.1
Dansk Rejsehjælp påtager sig intet ansvar i forhold til den opnåede kompensation. Virksomheden, de ansatte samt udviklere bag Dansk Rejsehjælp, kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl. Informationer som er angivet på Dansk Rejsehjælp er angivet så nøjagtigt som muligt. Dansk Rejsehjælp kan ikke stilles ansvarlig for indholdet på hjemmesiden og vi garanterer ikke at kunden har ret til kompensation på trods af at andet er angivet. Dansk Rejsehjælp er ikke ansvarlig for enhver forkerte angivet data. Dette inkluderer b.la. bankoplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, at kompensationen er blevet udbetalt til en forkert modtager. Hvis kompensationen, grundet kundens fejl, er blevet udbetalt til en forkert modtager, skal Dansk Rejsehjælp ikke være forpligtet til aktivt at genvinde den. Dansk Rejsehjælp har fortsat krav på aftalte salær.

5. Fortrolighed

5.1
Alle informationer, som kunden får adgang til igennem Dansk Rejsehjælps system, skal behandles med fortrolighed. Det er derfor ikke tilladt at dele viden, dokumenter eller andet materiale med andre virksomheder, eller privatpersoner, uden Dansk Rejsehjælps accept. Kommer du ved en fejl i besiddelse af dokumenter eller andet materiale, som ikke vedrører dig, er du ligeledes forpligtet til at slette dette omgående. 

6 Priser

6.1 
Hvis sagen vindes og kompensation er udbetalt har Dansk Rejsehjælp krav på et salær for sagsomkostninger deriblandt det administrative arbejde med at inddrive denne. Salæret som vi får for vores arbejde, udgør altid en fast pris, som er svarende til 30% af den samlede udbetalte kompensation eller refusion. Hver sag bliver ved oprettelse vurderet, og får tildelt en fast pris, som er svarende til 30%. I nedenstående tabel kan du se, hvad du som kunde kan forvente at få udbetalt, hvis en sag vindes. 
 
Vi har INGEN ekstra pålagte gebyrer, hvis en sag skal bringes for retten. 
 
Flydistance                                                                               Det får du typisk efter vores salær         Vores salær
 
Under 1.500 km.                                                                       175 €                                                               75 €
1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer                     140€                                                               60 €
1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket              280 €                                                              120 €
Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer                     210 €                                                               90 €
Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer     420 €                                                              180 €

Hvis ikke sagen er vundet og kompensation ikke er udbetalt, har Dansk Rejsehjælp ikke krav på at opkræve dette salær. Sagsomkostninger vil også blive opkrævet af kundens refusion af flybilletter, hotelovernatninger og tilsvarende direkte udlæg. Omkostninger til bankgebyrer bæres af kunden. I visse tilfælde kan der blive pålagt et overførelses- og eller administrationsgebyr på op til 150 DKK, såfremt Dansk Rejsehjælp har omkostninger ift. udbetaling til kunden. Såfremt kompensation er udbetalt direkte til kunden, har Dansk Rejsehjælp krav på at sende en faktura på det aftalte faste salær, som er en fast pris svarende til 30%. Dansk Rejsehjælps prisgaranti er gældende for alle sager, men den endelige vurdering af en evt. 3.parts priser vurderes af Dansk Rejsehjælp. Denne vurdering er en helhedsvurdering af den totale prissætning for den 3.part. Denne er indført 1/7/2021.

7. Data

7.1 
De data som Dansk Rejsehjælp indhenter fra brugeren, vil tilmelding bliver registreret i vores system. Disse data vil blive behandlet med fortrolighed, og dermed udelukkende tilgængelige for brugeren selv og de databaseansvarlige hos Dansk Rejsehjælp. Dansk Rejsehjælp samler samt opbevarer brugerens oplysninger som bliver indtaster ved tilmelding af Dansk Rejsehjælp med det formål at kunne administrere brugen af Dansk Rejsehjælp bedst muligt. Brugerens personoplysningerne registreres hos Dansk Rejsehjælp og opbevares af lovpligtige årsager i fem år. Når der indsamles personoplysninger via Dansk Rejsehjælp sker det altid ved afgivelse af brugerens udtrykkelige samtykke, således at brugeren er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 
Dansk Rejsehjælp opbevarer og transmitterer ikke brugeroplysninger krypteret. De personoplysninger som er afgivet til Dansk Rejsehjælp videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og Dansk Rejsehjælp registrerer ingen personfølsomme oplysninger medmindre brugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke. 

7.2 
Når brugeren er registreret hos Dansk Rejsehjælp har brugeren altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og brugeren har mulighed for til enhver tid at kontakte Dansk Rejsehjælp og kræve oplyst, hvilke oplysninger Dansk Rejsehjælp har registreret om brugeren. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dansk Rejsehjælp via kundeservice@danskrejsehjaelp.dk. Dansk Rejsehjælps handlinger og håndtering af data er i overensstemmelse med persondataloven dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, brugeren indtaster i forbindelse Dansk Rejsehjælp. Brugeren er dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, brugeren angiver i forbindelse med udfyldelsen af formularer til indhentelse af tilbud hos serviceudbyderne. Dansk Rejsehjælp er databehandler for så vidt angår oplysningerne i formularerne. 

7.3
Travel Help ApS driver Dansk Rejsehjælp og varetager både den tekniske drift og vedligeholdelse af Dansk Rejsehjælp og er således databehandler for Dansk Rejsehjælp. Brugeren accepterer ved accept af nærværende betingelser for anvendelsen af Dansk Rejsehjælp, at Travel Help ApS indsamler, overfører, lagrer og benytter de personlige oplysninger, brugeren har afgivet, på servere administreret og eller ejet af Dansk Rejsehjælp. Dette gælder både hvis placeret i Danmark eller andre lande. Behandlingen af brugerens oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven. Brugeren har ved accept af Dansk Rejsehjælps vilkår og betingelser erklæret sig indforstået med, og har accepteret følgende: Alle angivne oplysninger kan videregives af Dansk Rejsehjælp til alle serviceyderne, der samarbejder med Dansk Rejsehjælp. Dansk Rejsehjælp har tilladelse til at følge op på brugerens konkrete forespørgsel. Brugeren samtykker i, at serviceyderne er berettigede til at foreholde de af brugeren afgivne informationer med CPR-registeret for at sikre, at de identitetsoplysninger, som brugeren har afgivet, er oplyst korrekt. Ved registrering på Dansk Rejsehjælp kan brugeren godkende, at Dansk Rejsehjælp og serviceyderne kan kontakte brugeren med informationer og markedsføringsmateriale pr. e-mail. Brugeren kan dog altid nemt og uden omkostninger til- og framelde sig modtagelsen af sådanne e-mails. Dansk Rejsehjælp benytter derudover brugerens e-mailadresse til at sende vigtig information vedrørende ændringer af nærværende betingelser, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner på Dansk Rejsehjælp m.v. Brugerens kontaktoplysninger videregives ikke, og sælges ikke til tredjepart. De informationer, brugeren angiver i formularerne er nødvendige for at Serviceyderne skal kunne give brugeren et tilbud. Dansk Rejsehjælp sporer ikke dine aktiviteter på Dansk Rejsehjælp og indsamler ikke data, som kan bruges til at lave personprofiler.